Bokprat i Nord-Sel kirke: 100 år med Husfrue

Om arrangementet

100 år med Husfrue 
«Å leve sammen»

Bokprat i Nord-Sel kirke, søndag 27. juni kl 15-17 

Møt psykolog/samlivsterapeut Sissel Gran og forfatter/historiker Thorvald Steen i litterær samtale med programleder Ragnhild Hovengen i "Bokprat 2021". Bokprat er et samarbeide med Sel bibliotek i tilknytting til Kristinspelet på Sel.

I år markerer vi i Bokprat hundreårsjubileet for utgivelse av Husfrue, den andre boken i triologien om Kristin Lavransdatter. Dette særpregede religiøse verket i litteraturen har satt Sel og Gudbrandsdalen på det litterære verdenskartet. 

I Kransen, første bok i triologien, møter Kristin kjærlighetens farlighet og hentes inn i lidenskapens skjebnesvangre konsekvenser. I Husfrue flytter Kristin med sin staselige ridder Erlend Nikulaussønn til hans ættegård, Husaby i Skaun.

For Kristin og Erlend blir livet på Husaby en pågående brytning, og vi finner Kristin i vedvarende forhandling mellom skyld og ære, kropp og kors. Kristin søker nåde og forsoning med sin Gud, men evner ikke å søke erkjennelsen i sitt eget. I denne avstanden stenger hun seg ute fra seg selv, og fra Erlend.

Sigrid Undset beskriver symboltungt og mangfoldig kjærlighets vilkår i det ekteskapelige samlivet.

«Å leve sammen» har vi satt som undertekst til Husfrue. Vi gleder oss til å møte nettopp Sissel Gran og Torvald Steen i samtale om «menneskenes hjerter» i dag og det litterære i Sigrid Undsets omskrivning av kjærlighetens og lidenskapens kraft. Er det slik at; «Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager»?
 

Tonefølge med cellist Christine Bugjerde
Opplesing Ingrid Sørlie Dokken