Tro, håp og kjærlighet: Sel kulturskole

Om arrangementet

Sel kulturskole sin sommeravslutnings forestilling.

Billettpris. kr. 100,-

Gratis for de under 15 år.

Unummurerte plasser.